TUYỂN 3 KỸ SƯ CƠ KHÍ, Ô TÔ

3
HYOGO

Dự kiến PV:Cuối tháng 8/2023 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ