TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ

2
OSAKA và EHIME

Dự kiến PV:Cuối tháng 5/2022 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ