TUYỂN 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

1
Osaka

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 12/2023 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ