TUYỂN 01 NAM THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG THANH GIA CỐ

1
OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Giữa tháng 3/2024 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đang tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ