Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 01 NAM THỰC TẬP SINH IN ẤN

1 Hyogo

Thời gian PV: cuối tháng 9/2022 Chi phí hợp lý

Đã tuyển

1 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Cuối tháng 7/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

1 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Giữa tháng 3/2024 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đang tuyển

2 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Cuối tháng 7/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 03 NAM THỰC TẬP SINH IN ẤN

2 Hyogo

Ngày PV: Trung tuần tháng 5 - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

2 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 5/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH IN ẤN

2 Hyogo

Ngày PV: Tháng 4/2023 - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 3 THỰC TẬP SINH SƠN KIM LOẠI

3 Osaka

Ngày PV: Tháng 10/2023 - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 4 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ

3 Kyoto

Thời gian PV: cuối tháng 7/2022 Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN GẤP 3 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ

3 GIFU

Thời gian PV: cuối tháng 4/2022 Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ