Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

1 Osaka

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 12/2023 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

1 Osaka

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 3/2024 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đang tuyển

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 03 KỸ SƯ CƠ KHÍ

3 Hyogo

Dự kiến PV:Đầu tháng 12/2023 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ

2 OSAKA và EHIME

Dự kiến PV:Cuối tháng 5/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 2 KỸ SƯ IN ẤN

2 HYOGO

Dự kiến PV:Cuối tháng 10/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

3 HYOGO

Dự kiến PV:Cuối tháng 8/2023 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ