TUYỂN 02 NAM THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG THANH GIA CỐ

2
OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Cuối tháng 7/2022 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ