TUYỂN 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

1
OSAKA

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 3/2024 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đang tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ