Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

1 Osaka

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 12/2023 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

1 Osaka

Dự kiến PV: Trung tuần tháng 3/2024 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đang tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 01 NAM THỰC TẬP SINH IN ẤN

1 Hyogo

Thời gian PV: cuối tháng 9/2022 Chi phí hợp lý

Đã tuyển

1 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Giữa tháng 3/2024 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đang tuyển

2 OSAKA và các khu vực lân cận

Dự kiến PV: Cuối tháng 7/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 03 KỸ SƯ CƠ KHÍ

3 Hyogo

Dự kiến PV:Đầu tháng 12/2023 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN 2 KỸ SƯ IN ẤN

2 HYOGO

Dự kiến PV:Cuối tháng 10/2022 - Lương hấp dẫn - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 3 THỰC TẬP SINH SƠN KIM LOẠI

3 Osaka

Ngày PV: Tháng 10/2023 - Chi phí hợp lý

Đã tuyển

Đơn hàng Thực tập sinh

TUYỂN 4 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ

3 Kyoto

Thời gian PV: cuối tháng 7/2022 Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ