TUYỂN 05 LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH- GIA CÔNG CƠ KHÍ

5
Kyoto

Dự kiến PV: Cuối tháng 5/2022 – Lương hấp dẫn – Chi phí hợp lý

Đã tuyển

024.2213.71.72
Liên hệ