Phỏng vấn chính thức đơn hàng Gia công cơ khí

Ngày 28/7/2022, cán bộ trung tâm xuất khẩu lao động đã phổ biến đầy đủ các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, điều kiện lao động đối với các ứng viên tham dự phỏng vấn.

Sau khi đọc và đồng ý đới với các vấn đề liên quan đến đơn hàng, các ứng viên bắt đầu tham gia phỏng vấn trực tiếp với chủ sử dụng qua ứng dụng Zoom.

Chúc mừng 4 ứng viên đã xuất sắc trúng tuyển đơn hàng Cơ khí lần này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024.2213.71.72
Liên hệ